Nieuws


werkwijze en huisregels


Eerste bezoek

Na het maken van een eerste consult wordt gekeken wat de huidige diagnose is en welke behandelstrategie hierbij past.

Een behandelplan wordt opgesteld en u wordt voorzien van een bijbehorende begroting, zodat u eventueel kunt kijken naar uw zorgvergoeding door uw zorgverzekeraar.

Let op: het is uw eigen verantwoording te kijken wat en hoeveel binnen uw zorgbudget past. Een eerste consult neemt 45- 60 minuten in beslag, zodat alle gegevens zorgvuldig kunnen worden genoteerd en besproken.

Wilt u een geldig identiteitsbewijs, uw zorgpas en medicijnlijst meenemen voor uw eerste bezoek?

 

Wijzigen afspraak

In het geval van verhindering of het willen wijzigen van een afspraak vragen wij u dit ten minste 2 werkdagen van te voren telefonisch door te geven. Bij niet annuleren wordt de afspraak in rekening gebracht.

 

Download
Privacyverklaring Mondhygiënepraktijk Steenwijkerland
Mondhygiënepraktijk Steenwijkerland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande link kunt u lezen hoe in onze praktijk wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.
Privacyverklaring MHPS.pdf
Adobe Acrobat document 247.7 KB

 

Poetsen voor uw bezoek 

Wij vragen van u om voor de afspraak uw gebit te poetsen en tussen uw tanden en kiezen te reinigen, zodat wij met enige hygiëne te werk kunnen gaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest dit voorgaande de afspraak te doen, kunt u gebruik maken van de poetshoek in de praktijk.

tarieven


De overheid heeft de tarieven in de gezondheidszorg vastgesteld. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), is hiervoor verantwoordelijk. Op www.nza.nl kunt u deze tarieven en meer informatie hierover terugvinden.

 

Afhankelijk van uw aanvullende tandheelkundige verzekering, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Voor cliënten tot 18 jaar vergoedt de verzekering de behandeling vanuit de basisverzekering.

 

Wij raden u aan, om voorafgaand aan uw behandeling, de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Vervolgens kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren wat u eventueel vergoed krijgt. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

 

klachten


Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van  NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Voor de mondhygiënist in loondienst, verloopt de klachtenregeling via diens werkgever (mondhygiënist of een tandarts).


Wilt u meer informatie over klachtenprocedures?

Klik op onderstaande link voor de informatiebrochure van de SKGE.

Klachtfolder patiënt - NVM-mondhygiënisten (nvmmondhygienisten.nl)

 

Heeft u een klacht?

Via onderstaande link kunt u een klachtenformulier invullen. 

Klachtbemiddeling mondhygiënisten - SKGE

  

links