Nieuws


 Praktijk hervat de reguliere mondzorg

De mondzorgpraktijken hervatten de reguliere zorg met de definitieve Leidraad Mondzorg Corona ingestemd door de RIVM, de IGJ en Ministerie van VWS.

 

Mondhygiënepraktijk Steenwijkerland gaat vanaf dinsdag 28 april weer open voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die wij met u hebben staan gaat van onze kant door. Het beleid dat wij volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen met "Ja" kunt beantwoorden, verzoeken wij u om de afspraak te annuleren. 

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u  één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts ( meer dan 38°C)
 • Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij het betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken bewaren we de afstand van 1,5 meter die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

 

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd binnen.
 • Volg onze aanwijzingen op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Op dit moment is het niet mogelijk gebruik te maken van het toilet en de poetshoek.

We zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor de behandeling laten wij u 1 minuut spoelen. In de behandelkamer houden wij ons aan de "Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken" en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Team Mondhygiëneprakijk Steenwijkerland

 

De praktijk is ook te vinden op Facebook

Vind ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes op het gebied van mondgezondheid!

@mondhygienepraktijksteenwijkerland

 

werkwijze en huisregels


Eerste bezoek

Na het maken van een eerste consult wordt gekeken wat de huidige diagnose is en welke behandelstrategie hierbij past.

Een behandelplan wordt opgesteld en u wordt voorzien van een bijbehorende begroting, zodat u eventueel kunt kijken naar uw zorgvergoeding door uw zorgverzekeraar.

Let op: het is uw eigen verantwoording te kijken wat en hoeveel binnen uw zorgbudget past. Een eerste consult neemt 45- 60 minuten in beslag, zodat alle gegevens zorgvuldig kunnen worden genoteerd en besproken.

Wilt u een geldig identiteitsbewijs, uw zorgpas en medicijnlijst meenemen voor uw eerste bezoek?

 

Wijzigen afspraak

In het geval van verhindering of het willen wijzigen van een afspraak vragen wij u dit ten minste 2 werkdagen van te voren telefonisch door te geven. Bij niet annuleren wordt de afspraak in rekening gebracht.

 

Download
Privacyverklaring Mondhygiënepraktijk Steenwijkerland
Mondhygiënepraktijk Steenwijkerland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande link kunt u lezen hoe in onze praktijk wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd.
Privacyverklaring MHPS.pdf
Adobe Acrobat document 247.7 KB

 

Poetsen voor uw bezoek 

Wij vragen van u om voor de afspraak uw gebit te poetsen en tussen uw tanden en kiezen te reinigen, zodat wij met enige hygiëne te werk kunnen gaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest dit voorgaande de afspraak te doen, kunt u gebruik maken van de poetshoek in de praktijk.

tarieven


De overheid heeft de tarieven in de gezondheidszorg vastgesteld. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), is hiervoor verantwoordelijk. Op www.nza.nl kunt u deze tarieven en meer informatie hierover terugvinden.

 

Afhankelijk van uw aanvullende tandheelkundige verzekering, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de behandelkosten van de mondhygiënist geheel of gedeeltelijk. Voor cliënten tot 18 jaar vergoedt de verzekering de behandeling vanuit de basisverzekering.

 

Wij raden u aan, om voorafgaand aan uw behandeling, de kosten met uw mondhygiënist te bespreken. Vervolgens kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren wat u eventueel vergoed krijgt. Dit voorkomt mogelijke teleurstellingen of problemen achteraf.

 

klachten


Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van  NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Voor de mondhygiënist in loondienst, verloopt de klachtenregeling via diens werkgever (mondhygiënist of een tandarts).


Wilt u meer informatie over klachtenprocedures?

Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
tel. 06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl
E: klacht@mondhygienisten.nl

 

 

links